Casper Hedberg

Casper Hedberg är bildjournalist bosatt i Stockholm. Sundsvall känner han dock till väl då han studerade bildjournalistik på Mittuniversitet då utbildningen var färsk. Sedan han tog examen från Mittuniversitetet 2005 har han frilansat för både svensk och internationell press.