KONTAKT

Kontaktpersoner:

Allmänt & föreläsare
Kristofer Lönnå, studio@kristoferlonna.se
070 – 555 08 09

Underhållning & föreläsare
Olle Melkerhed, mail@ollemelkerhed.com
070 – 348 82 00

Leverantörer/utställare
Torbjörn Bergkvist, info@bergkvistfoto.se
070 – 601 82 00

Bokningsfrågor
Hanna Langenfeldt/SFF, hanna@sfoto.se
08 – 702 03 58

Hotell- & rumsfrågor
Konferensavdelningen Hotell Södra Berget
060 – 67 10 22