KONTAKT

Kontaktpersoner:

Utsällare, underhållning & föreläsare
Olle Melkerhed, mail@ollemelkerhed.com
070 – 348 82 00

David Schreiner, david@davidschreiner.com,
070 – 6034995

Carina Vallin, carina@fotografencarinavallin.se,
070-664 47 29

Bokningsfrågor
Hanna Langenfeldt/SFF, hanna@sfoto.se
08 – 702 03 58

Hotell- & rumsfrågor
Konferensavdelningen Hotell Södra Berget
060 – 67 10 22

Anmälan
Anmälan till Norrlandsdagarna 2018 via SFF här